1. Dispoziții generale  

Înainte de utilizarea serviciilor site-ului ”https://rxflive.com” este recomandat să citiți cu atenție prezentul Regulament intitulat “Termeni si Condiții” și să vă asigurați că înțelegeți pe deplin semnificația lor. ”Termenii si Condițiile”, reprezintă un acord obligatoriu („Acordul”) între părți. Termenii si Condițiile reglementează raporturile juridice între rxflive.com si Utilizator. 

Folosind serviciile rxflive.com vă exprimați acordul cu privire la secțiunea “Termeni si Condiții” și acceptați fără alte condiționări că aceasta se va aplica în cazul dumneavoastră. Prin acceptarea acestor termeni si condiții declarați că ați citit conținutul acestora și că drepturile și obligațiile v-au fost aduse la cunoștință. 

Prezentul Regulament definește condițiile generale, regulile și modalitatea de prestare a serviciilor de difuzare de televiziune de către DAMAH STREAMING Entertainment SRL cu sediul Brașov, str. Carpaților nr. 60, înscrisă în Registrul comerțului sub J08/1824/2021, COD FISCAL: 44497972 REPREZENTATĂ DE NEACSU IOANA și licențiată ONJN, clasa II, în baza deciziei O.N.J.N. nr. 350/14.03.2023. 

În cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni si Condiții, acesta trebuie să  înceteze de îndată să folosească Serviciile noastre. Orice alta conduită confirmă acordul cu privire la “Termeni si condiții`. 

 1. Definiții 

Abonat - un consumator care a încheiat un contract de servicii cu Furnizorul de servicii. Consumator - persoană fizică care încheie o tranzacție juridică care nu poate fi atribuită nici activităților sale comerciale, nici profesionale independente.  

Cont de Abonat - un panou individual pentru fiecare Abonat inclus în Aplicație, lansat de Furnizorul de Servicii după Înregistrarea Abonatului.  

Cont/ Cont Nou - un cont de utilizator creat pe unul din site-urile partenere (în funcție de context) 

Radiodifuzor - persoană fizică, persoană juridică sau societate comercială care creează și alcătuiește un program și îl distribuie sau îl transferă altor persoane pentru distribuție.  

Regulamente - aceste regulamente de serviciu.  

Înregistrare - activitate prevăzută in Regulament, necesara pentru activarea Serviciilor, pe care Abonatul o realizează independent.  

Distribuție - difuzarea programului prin mijloace wireless sau cu fir pentru recepție de către destinatari.  

Website - site-ul www.rxf.ro care permite accesul la Serviciile furnizate de Furnizorul de Servicii, asigurând stocarea, prelucrarea, trimiterea si primirea datelor pe un Echipament Terminal de Telecomunicații, care nu necesita instalare, disponibil prin intermediul Site-ului.  

Sistem TIC - un set de dispozitive și software IT cooperant, care asigură procesarea și stocarea, precum și trimiterea și primirea datelor prin rețele de telecomunicații folosind un Echipament Terminal de Telecomunicații adecvat unui anumit tip de rețea.  

Program - un set organizat de programe, mesaje comerciale sau de altă natură, distribuite în întregime, într-o manieră care să permită recepția simultană de către destinatari în aranjamentul stabilit de radiodifuzor.  

PPV - serviciu plătit de vizionare a Programului distribuit numai prin sisteme ICT.  

Echipament terminal de telecomunicații - un dispozitiv de telecomunicații destinat să fie conectat direct sau indirect la terminale de rețea.  

Acord - Acord pentru furnizarea de Servicii încheiat cu Furnizorul de Servicii.  

Serviciu - un serviciu care oferă posibilitatea de a primi Programul distribuit de Furnizorul de Servicii numai prin Sisteme TIC.  

Furnizor de servicii - DA MAH STREAMING ; ENTERTAINMENT SRL situat Brașov, str. Carpaților nr. 60, înscrisă în Registrul Antreprenorilor sub J08/1824/2021, COD FISCAL: 44497972 REPREZENTATĂ DE NEA CSU IOANA.  

Partener/parteneri: terti, in general casino-uri, cu care rxflive.com colaboreaza pentru campanii publicitare, promotii și bonusuri livrate catre utilizator. 

Continut: Tot ce se regaseste pe site-ul rxflive.com sau pe alte canale de comunicare ( facebook, youtube, google etc), inclusiv, dar fara sa se limiteze la, software, date, aplicatii, informatii, text, fotografii, muzica, sunete, clipuri, grafica, logouri, simboluri, ilustratii sau orice alt material sau imagine in miscare 

Nume Utilizator si Parola: Numele de utilizator si parola ce se aleg in momentul inregistrarii pe rxflive.com 

Utilizator: Orice persoana sau un soft care are un cont asociat si care utilizeaza Serviciile. 

 1. Acceptarea termenilor și condițiilor  

Accesând rxflive.com, utilizatorul acceptă fără rezerve acești Termeni si Condiții. 

Acordul se aplica pentru folosirea Serviciilor noastre și intră in aplicare din momentul primei accesări a site-ului rxflive.com. Accesând site-ul rxflive.com, utilizatorul garantează că are vârsta legala pentru a participa la jocuri de noroc (18 ani) sau pentru a vizualiza conținutul ce poate implica scene violente sau nerecomandate persoanelor minore. 

Prin folosirea serviciilor, utilizatorul este de acord cu “Termenii si Condițiile“. Orice modificare a “Termenilor si Condițiilor“ va fi notificata si acceptata de către utilizator. 

Utilizatorul nu poate cere exceptarea sa de eventualele schimbări ale termenilor și condițiilor. Noile dispoziții fiind obligatorii cu caracter general pentru toți utilizatorii, de la data la care a fost făcută comunicarea lor. 

Utilizatorul care accesează site-ul rxflive.com după momentul comunicării noilor termeni se va supune acestora in totalitate si nu poate invoca necunoașterea lor. 

Orice drept neacordat in acești Termeni si Condiții este considerat a fi rezervat. 

In cazul in care nu sunteți de acord in totalitate cu acești Termeni si Condiții, va trebui sa încetați să utilizați serviciile rxflive.com. 

 1. Dispoziții generale privind utilizarea site-ului 

Toate drepturile asupra site-ului web, inclusiv drepturile de autor de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniului de internet, precum și asupra modelelor, formularelor și siglelor aparțin Furnizorului de servicii și pot fi utilizate numai în modul specificat și în conformitate cu Reglementări după obținerea consimțământului Furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii va depune toate eforturile pentru a se asigura că utilizarea Site-ului Web este posibilă pentru Abonații care utilizează browsere web, sisteme de operare, dispozitive, Echipamente terminale de telecomunicații, rețele de telecomunicații, conexiuni la internet cu parametrii descriși în capitolul 6;  

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru nerespectarea parametrilor. Furnizorul de servicii folosește mecanismul „cookie-uri”, care sunt salvate de serverul Furnizorului de servicii pe hard disk-ul Echipamentului terminal de telecomunicații al Abonatului atunci când Abonații utilizează site-ul web. Utilizarea „cookie-urilor” are ca scop funcționarea corectă a Site-ului pe Echipamentul Terminal de Telecomunicații al Abonatului. Acest mecanism nu dăunează Echipamentului terminal de telecomunicații și nu provoacă modificări ale configurației echipamentului terminal de telecomunicații sau software-ului Abonatului. Fiecare Abonat poate dezactiva mecanismul „cookie” în browserul web al Echipamentului Terminal de Telecomunicații în orice moment.  

Furnizorul de servicii informează că ar putea cauza dificultăți sau imposibilitatea utilizării corecte a site-ului web, pentru care Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitatea. Pentru a crea un Cont de Abonat, este necesar ca Abonatul să aibă un cont de e-mail activ și o adresă de e-mail permanentă. Furnizorul de servicii nu este de acord cu utilizarea unei adrese de e-mail temporare de către Abonat. în acest scop. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a verifica adresa de e-mail furnizată de Abonat în domeniul menționat mai sus. În cazul în care Furnizorul de Servicii constată că Abonatul folosește o adresă de e-mail temporară, Furnizorul de Servicii poate decide să blocheze imediat Serviciul achiziționat pe un astfel de Cont din cauza unei încălcări grave a prevederilor prezentului Regulament. Abonatul nu are dreptul de a solicita rambursarea taxei plătite anterior pentru Serviciu, care a fost blocată de Furnizorul de Servicii din motivele indicate mai sus. Este interzis Abonatului să furnizeze conținut ilegal și să utilizeze Site-ul Web sau Serviciile furnizate de Furnizor de Servicii de către Abonat într-un mod care este împotriva legii, a decenței, a încălcării drepturilor personale ale terților sau a intereselor legitime ale Furnizorului de Servicii. . În cazul în care Furnizorul de Servicii descoperă acțiunile menționate mai sus, are dreptul de a bloca imediat Serviciul achiziționat pe Contul unui astfel de Abonat din cauza unei încălcări grave a prevederilor prezentului Regulament. Abonatul nu are dreptul de a solicita rambursarea taxei plătite anterior pentru Serviciu, care a fost blocată de Furnizorul de Servicii din motivele indicate mai sus. Furnizorul de servicii nu este de acord cu utilizarea de către Abonat a Serviciilor cu utilizarea VPN (Virtual Private Network) și a altor programe cu funcționare similară. În cazul în care Furnizorul de servicii constată că software-ul menționat mai sus este utilizat de către Abonat, Furnizorul de servicii poate decide să blocheze imediat Serviciul achiziționat pe un astfel de Cont de Abonat din cauza unei încălcări grave a regulilor prezentului Regulament. Utilizatorul nu are dreptul de a solicita rambursarea taxei plătite anterior pentru Serviciu, care a fost blocată de Furnizorul de Servicii din motivele indicate mai sus. Furnizorul de Servicii declară că utilizarea Serviciilor furnizate prin intermediul sistemului TIC poate fi asociată cu riscul obținerii și modificării datelor Abonaților de către persoane neautorizate, prin urmare Abonații trebuie să utilizeze măsuri tehnice adecvate pentru a minimiza riscurile menționate mai sus. În special, utilizați programe antivirus și programe care protejează identitatea celor care folosesc rețele de telecomunicații. Abonatul are dreptul de a utiliza resursele Site-ului numai pentru uz personal.  

Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor Aplicației și platformei pentru a desfășura afaceri de către Abonat care ar încălca interesul Furnizorului de servicii, în special dacă este legată de obținerea de beneficii financiare. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru cursul și conținutul Programului distribuit, inclusiv listele de lupte, succesiunea acestora și selecția aferentă a concurenților, precum și orice modificări care pot rezulta, în special, din forța majoră și alți factori dincolo de controlul Furnizorului de servicii.  

 1. Înregistrarea contului de abonat pe site-ul nostru web 

Pentru a crea un Cont de Abonat, Abonatul este obligat să se înregistreze. Pentru a se înregistra, Abonatul trebuie să completeze formularul de înregistrare furnizat de Furnizorul de servicii pe site în fila „Autentificare”, apoi „Înregistrare” și să trimită formularul de înregistrare completat în format electronic Furnizorului de servicii, utilizând funcționalitatea corespunzătoare de pe site. .La completarea formularului de înregistrare, Abonatul are posibilitatea de a citi versiunea integrală a Regulamentului valabil în ziua înregistrării, acceptând conținutul acestuia prin bifarea câmpului corespunzător din formular. După transmiterea formularului de înregistrare completat, Abonatul va trebui imediat primiți, la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, confirmarea Înregistrării de către Furnizorul de Servicii. În acest moment, se încheie un acord pentru furnizarea electronică a serviciului de gestionare a Contului de Abonat, iar Abonatul obține acces la Contul de Abonat și serviciile puse la dispoziție în cadrul Contului de Abonat. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru funcționarea defectuoasă a e-mailului Abonatului, care îl poate împiedica să finalizeze procesul de înregistrare. La înregistrare, Abonatul poate fi de acord cu trimiterea de notificări electronice, așa-numitul newsletter, care nu este absolut necesar pentru a obține accesul deplin la Website. ceea ce îl poate împiedica să finalizeze procesul de înregistrare. La înregistrare, Abonatul poate fi de acord cu trimiterea de notificări electronice, așa-numitul newsletter, care nu este absolut necesar pentru a obține accesul deplin la Website. ceea ce îl poate împiedica să finalizeze procesul de înregistrare. La înregistrare, Abonatul poate fi de acord cu trimiterea de notificări electronice, așa-numitul newsletter, care nu este absolut necesar pentru a obține accesul deplin la Website. 

 1. Cerințe tehnice necesare 

Utilizarea Serviciului este posibilă utilizând dispozitive conectate la Internet cu o lățime de bandă reală de minim 10 Mbps. Cerințe tehnice pentru computere desktop: abținerea de la utilizarea altor aplicații în timpul redării conținutului digital; Sistem de operare: Actualizat la cea mai recentă versiune de Windows10 sau macOS 10; 

Cerințe hardware minime: procesor min. 1,6 GHz, memorie RAM min. 8 GB. Browser: cea mai recentă versiune de Chrome / Safari / Edge (chromium). Recepția fără probleme nu este garantată și pe alte browsere decât cele menționate anterior. Parametrii minimi de browser web: cookie-uri activate, JavaScript și HTML5 video activate.  

Cerințe tehnice pentru dispozitivele mobile: abținerea de la utilizarea altor aplicații în timpul redării conținutului digital; Sistem de operare: Android 9+ sau iOS 13+;Browser: cea mai recentă versiune de Chrome / Safari / Edge (chromium). Recepția fără probleme nu este garantată și pe alte browsere decât cele menționate anterior.  

Înainte de a confirma achiziția, utilizatorul va primi acces la materialele de testare în modul specificat în formularul de achiziție. În prezent, recepția fără probleme pe dispozitivele Smart TV nu este garantată. Dacă este posibil, înainte de a cumpăra acces, ar trebui să redați materialul de testare pe dispozitivul țintă.  

Datorită proprietăților mediului IT care este independent de Administrator, utilizarea Serviciului pe Platforme Hardware poate fi limitată sau imposibilă, iar calitatea materialelor reproduse poate fi redusă - în cazul existenței/activității în cadrul celor de mai sus- a menționat mediul software de la terți sau de la Utilizator (în special diferite tipuri de firewall-uri, programe antivirus, blocante, inclusiv cele care împiedică afișarea reclamelor), combinațiile sau configurațiile acestora care afectează funcționalitatea furnizată sau buna funcționare tehnică a Serviciului pe Platforme Hardware.  

În cazul unei astfel de situații, poate fi necesară, în special, dezinstalarea unui anumit software din mediul IT utilizat de Utilizator sau adăugarea unei anumite excepții în cadrul acestuia. Serviciul nu este disponibil pentru sistemele de operare care rulează pe același hardware. și platformă de sistem folosind o mașină virtuală (de exemplu, stație de lucru VM ware, mașină virtuală Java, PC virtual Microsoft etc.); 

 1. Livrarea conținutului unui program de televiziune 

Informațiile conținute pe Site în domeniul serviciilor curente și viitoare furnizate de Furnizorul de Servicii constituie o ofertă de încheiere a unui contract de livrare a unui program TV distribuit exclusiv prin Sisteme TIC de către Furnizorul de Servicii către Abonat, prin intermediul rețelei TIC , care are loc după ce plata cerută de Furnizorul de Servicii a fost efectuată de către Abonat. Abonatul poate accepta oferta Furnizorului de servicii prin intermediul site-ului web 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, oferită pe site, cu excepția perioadelor în care sunt efectuate întreruperi ale serviciului și defecțiunile sunt eliminate. Abonatul acceptă oferta Furnizorului de servicii pentru livrarea unui program TV distribuit numai prin Sisteme TIC prin completarea formularului de comandă disponibil pe Site, apoi efectuarea corectă a plății folosind metoda aleasă și după autorizarea corectă Abonatul obține acces la Servicii. Furnizorul de Servicii plasează apoi confirmarea încheierii contractului de acces la Serviciile furnizate de Furnizorul de Servicii în contul Abonatului. Abonatul efectuează plata cu cardul sau prin transfer bancar prin sau prin PayPal operat de PayPal(Europe) S.à l. ; Cie, SC, sau prin intermediul sistemului Stripe operat de Stripe. Furnizorul de servicii informează Abonatul prin reaplicare despre data la care este obligat să efectueze plata în suma rezultată din contractul încheiat. Abonatul efectuează o plată prin SMS Premium mecanism prin trimiterea unui SMS special la numărul 92505 cu textul „PPV.RXF”, al cărui cost este de 50 RON net. 

 1. Obligațiile utilizatorului 

 • De a se informa cu privire la regulile si termenii rxflive.com. 

 • De a se conforma cu termenii si conditiile sub sanctiunea interzicerii accesului pe site sau, in functie de gravitate, cu consecinta aplicarii prevederilor legale in vigoare. 

 • De a nu face declarații cu caracter abuziv, hartuitor sau violent, cu conținut care invoca violenta sau care poate fi considerat provocator, sexist, obscen, pornografic, rasist, ofensator sau reprobabil moral. 

 • De a nu insulta, hartui, amenința, intimida, jena sau de a face afirmații calomnioase la adresa altor utilizatori. 

 • De a respecta intimitatea si viața privata a celorlalți utilizatorii rxflive.com și de a nu prejudicia imaginea sau patrimoniul acestora. 

 • De a nu distribui informații false sau fabricate despre rxflive.com, despre activitatea site-ului, despre administratorii si modul de lucru, respectarea legilor, opiniile sau poziția pe care rxflive.com sau reprezentanții acestuia o iau in probleme curente, inclusiv cele mediatizare. 

 • De a nu se da drept reprezentant al rxflive.com sau al unei companii afiliate sau partenere rxflive.com in relațiile cu terții. 

 • De a nu utiliza imagini, fotografii, grafica, materiale video, audio, sunete, texte, nume de marca, titluri, nume, software sau orice conținut protejat legal fără acordul deținătorilor drepturilor de autor sau drepturilor conexe, fără drept legal sau convențional. 

 • De a nu folosi imaginea, conținutul, sigla, numele, adresa rxflive.com sau orice alt obiect al dreptului de proprietate intelectuala deținut de rxflive.com in scop personal, comercial sau necomercial, fără acordul scris si expres din partea administratorilor rxflive.com. 

 • De a nu abuza de erorile de programare care ar putea permite drepturi suplimentare, acces la informații privilegiate sau orice alte informații, despre utilizatori sau despre rxflive.com. 

 • De a nu întreprinde acțiuni care duc la supraîncărcarea serverelor si/sau pot afecta in mod negativ normala utilizare a website ului de către utilizatori. 

 • De a nu încarcă pe website fișiere care conțin viruși, troieni sau date distruse. 

 • De a nu utiliza de programe software cu macro comenzi sau alte programe software pentru trișat. 

 • De a nu întreprinde acțiuni de natura a întrerupe transmisiile către si de la serverele rxflive.com. 

 • De a nu se infiltra, in orice mod si in orice scop, in serverele rxflive.com, 

 • De a utiliza rxflive.com numai prin browser-ele web obișnuite. Este interzisa orice altă utilizare, prin alte programe, scripturi sau alte instrumente ajutătoare. 

 • De a respecta regulile particulare ale site-ului. 

 • De a nu dezvălui username-ul si parola care i-a fost atribuita unor terțe persoane si de a se asigura de confidențialitatea acestor date. Din motive de securitate, utilizatorul este încurajat sa-si schimbe in mod regulat parola pentru protejarea contului sau. Când utilizatorul nu asigura confidențialitatea acestor date iar contul acestuia este utilizat de către terții care au ajuns in posesia acestor informații, se va prezuma ca utilizatorul însuși a acționat prin contul sau. Utilizatorul poate proba ca nu este responsabil pentru accesarea respectiva si ca si-a îndeplinit obligațiile de confidențialitate a informațiilor de accesare a contului. 

 • De a citi e-mailurile primite din partea rxflive.com, conținutul acestora având adesea importanta deosebita pentru activitatea pe website. 

 • De a nu alege un username care poate fi considerat ofensiv sau jignitor sau care poate aduce atingere moralei publice 

 • De a nu contacta alți utilizatori prin orice mijloc in scopul de a-i atrage către serviciile unui website cu conținut similar, sau in scopul de a-i determina sa nu utilizeze serviciile oferite de rxflive.com. 

 1. Răspunderea RXFLIVE.COM 

In activitatea desfășurată rxflive.com nu isi asumă răspunderea pentru postarea pe website a unor informații imprecise, toate postările fiind in scop informativ. Orice greșeală poate fi reclamată către administrația portalului, însă rxflive.com nu va răspunde pentru folosirea ulterioara acestor informații de către utilizatori. 

Rxflive.com nu oferă nicio garanție că: 

 • serviciul va fi furnizate in mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori, 

 • orice eroare de program va fi corectata, 

 • serviciul va fi compatibil cu platforma sau aplicațiile software pe care utilizatorul le folosește, 

 • serviciul sau serverul pe care îl pune la dispoziția utilizatorului este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor si nu poate fi responsabil pentru prejudiciile cauzate de acestea 

Rxflive.com  nu organizează si nu găzduiește în mod direct jocuri de noroc online. 

Rxflive.com nu percepe o taxa pentru accesarea conținutului informațional, în afară de taxa aferentă abonamentului descris în secțiunile anterioare si nu garantează că folosirea indicațiilor instrucțiunilor oferite de website sau de către terți parteneri va aduce utilizatorului un succes in activitățile pe care le întreprinde. 

Prezentarea unor metode sau a unor oferte este strict informativă și nu garantează obținerea unui profit sau îmbunătățirea activităților desfășurate în momentul utilizării. 

Utilizatorul este unicul responsabil pentru posibilele deteriorări cauzate computerului personal de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date care pot rezulta din descărcarea oricăror materiale. Orice material descărcat sau obținut în alt fel de pe website este folosit doar pe riscul propriu al utilizatorului. 

Rxflive.com nu răspunde pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nefuncționării sau funcționarii incorecte a portalului, sau pentru imposibilitatea onorarii anumitor Servicii, mai ales când acestea sunt furnizate de către Terți parteneri. 

Rxflive.com face referire in anumite părți ale conținutului prezent pe site la o serie de operatori de jocuri de noroc. Pentru serviciile oferite de acești operatori precum si pentru orice prejudicii născute din raporturile dintre aceștia, rxflive.com nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi obligat la despăgubiri. 

Când rxflive.com face referire in conținutul site-ului la alte pagini de internet, rxflive.com nu isi asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora. Rxflive.com nu dețin un control activ, direct sau indirect asupra site-urilor partenere si nu poate influenta activitatea acestora, de aceea orice forma de răspundere pentru conținutul lor este exclusă..ro in cel mai scurt timp. 

Organizatorul își rezerva dreptul de a schimba data evenimentului și combatanții galei, în situația în care survin aspecte independente de vointa organizatorului (spre ex: persoane care nu vor putea fi prezente la eveniment, condiții imperios necesare privind desfășurarea galei în bune condiții).

Organizatorul își rezerva dreptul de a schimba data evenimentului și / sau combatanții galei, în situația în care survin aspecte independente de vointa organizatorului.

 1. GDPR și publicitate  

Rxflive.com va administra datele personale ale utilizatorului furnizate în interacțiunea acestuia cu site-ul nostru in regim de confidențialitate si in conformitate cu reglementările in vigoare la nivel național. 

Rxflive.com stochează si prelucrează adresa de e-mail iar aceasta va fi folosita doar in scop comercial si de marketing. 

La terminarea transmisiunilor live sau a evenimentelor  pentru care s-a furnizat adresa de e-mail, . rxflive.com își menține dreptul de a continua sa-l informeze pe utilizator cu privire la noutăți prin intermediul adresei de e-mail a acestuia. Utilizatorul are posibilitatea de a refuza privirea unor alte informații pe acea adresa de e-mail, posibilitate care ii va fi pusa la dispoziție in fiecare e-mail expediat de . rxflive.com, conform legislației în vigoare. 

Rxflive.com este în principal finanțat prin publicitate. De aceea, rxflive.com poate permite filialelor sau companiilor asociate sa ii contacteze pe utilizatori in scopuri publicitare. Dacă utilizatorul nu obiectează, datele sale pot fi folosite pentru trimiterea către utilizator de reclame care ii reflecta interesele. Utilizatorul poate să își retragă in orice moment consimțământul prin email. Utilizatorul va avea posibilitatea, in fiecare mesaj publicitar trimis de către . rxflive.com, sa refuze transmiterea unor astfel de mesaje in viitor. 

In cazul anumitor situații,  rxflive.com poate fi obligat să facă cunoscute datele personale ale utilizatorului unei terțe persoane. Rxflive.com depune toate diligențele necesare ca în aceasta situație să facă tot posibilul pentru ca datele sa rămână confidențiale, situațiile de excepție fiind: protejarea siguranței personale a unui membru al echipei . rxflive.com, obligația legala de a oferi datele pe care le deține organelor judiciare in desfășurarea anchetelor pe care acestea le desfășoară. 

Pentru a șterge contul si datele furnizate către  rxflive.com utilizatorul este suficient să ne trimită un  email la una din adresele din secțiunea suport prin care să ceară acest aspect. 

 1. Reclamații  

Abonatul poate formula o reclamație către Furnizorul de Servicii referitoare la executarea defectuoasă a contractului încheiat cu Furnizorul de Servicii. Furnizorul de Servicii recomandă emiterea de reclamații în termen de 14 zile de la încetarea Serviciului de conținut digital. Reclamația poate fi depusă, adică în formă electronică, după autentificarea în Contul Abonatului și selectarea Serviciului la care urmează să se refere reclamația. Abonatul ar trebui să descrie problema. În acest scop, se recomandă utilizarea formularului de reclamație disponibil. Furnizorul de servicii va lua în considerare reclamațiile și va oferi răspunsuri imediat, dar nu mai târziu de 14 zile, în modul în care Abonatul a depus reclamația 

 1. Retragerea din acord de către abonat 

Abonatul are dreptul de a se retrage din Acordul de furnizare a Serviciilor in termen de 14 zile de la încheierea Contractului - in cazul conținutului plătit, cu condiția ca nu a început sa folosească Serviciul, lucru care va fi verificat de Furnizorul de Servicii. de fiecare data. Retragerea indicată în teza anterioară trebuie făcută prin trimiterea unei declarații de voință prin intermediul formularului de contact. Perioada de timp pentru retragerea din Acordul încheiat începe de la data încheierii prezentului Acord. În cazul retragerii din Contract, acesta va fi considerat nul. Furnizorul de servicii este obligat să returneze toate plățile efectuate de Abonat imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declarației Abonatului privind retragerea din Contract. . Furnizorul de servicii rambursează plata folosind aceeași metodă de plată care a fost folosită de Abonat sau de alta, dacă Abonatul depune o astfel de solicitare. În cazul în care canalul de plată prin care Abonatul a efectuat plata pentru Serviciu nu oferă posibilitatea de rambursare, Furnizorul de Servicii va rambursa taxa plătită într-un mod diferit indicat de Abonat. În acest scop, Abonatul va furniza datele complete necesare rambursării taxei de către Furnizorul de servicii. Abonatul are dreptul de a face o cerere explicită de a începe furnizarea Serviciilor înainte de expirarea perioadei de 14 zile pentru depunerea declarației de retragere. din Acord. 

 1. Dispoziții finale 

Rxflive.com se supune legilor din Polonia și desi accesarea sa poate fi făcută la nivel internațional site-ul nu isi asuma responsabilitatea pentru conflictul de calificare sau solutionare cu normele juridice ale altor țări. 

Tot continutul prezentat pe Rxflive.com  este protejat de drepturi de autor iar utilizarea fara drept a oricarui articol, postare, mentiune, reclama, imagine sau orice alt element care fac obiectul acestor drepturi reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, sanctionata conform Legii 8/1996.  

Daca utilizatorul/abonatul are nelămuriri cu privire la orice informație cu caracter general în legătură cu Serviciile rxflive.com  poate transmite orice intrebare c la adresa de mai furnizata la sectiunea suport/contact. 

5 Rxflive.com nu sustine si nu recomanda participarea iresponsabila la jocurile de noroc. In scopul protectiei utilizatorului, minorilor le este interzis la categoriile sau secțiunile cu un asemenea conținut.  

Conținutul acestor Regulamente poate fi înregistrat prin imprimare, salvare pe un operator de transport sau descărcare în orice moment de pe site. Fiecare Abonat poate folosi mijloace extrajudiciare de soluționare a plângerilor și reparații. În acest sens, este posibil ca Abonatul să utilizeze medierea. Listele de mediatori permanenți și centrele de mediere existente sunt transmise și puse la dispoziție de către președinții instanțelor sectoriale relevante. În cazul apariției unui litigiu în temeiul Contractului încheiat, părțile se vor strădui să rezolve problema pe cale amiabilă. Legea aplicabilă soluționării oricăror litigii care decurg din prezentele Regulamente este legea poloneză. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Toate Acordurile încheiate înainte de data intrării în vigoare a noilor Regulamente sunt implementate pe baza Regulamentelor în vigoare la data încheierii Acordului. Modificarea Regulamentului intră în vigoare la data publicării sale pe Site. Furnizorul de Servicii va informa Abonatul cu 7 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor Regulamente cu privire la modificarea Regulamentului printr-un mesaj de e-mail care conține un link către textul Regulamentelor modificate. În cazul în care Abonatul nu acceptă noul conținut al Regulamentelor, acesta este obligat să notifice Furnizorul de servicii despre acest fapt, ceea ce are ca rezultat rezilierea contractului